Actualizare stadiu Contracte de Lucrari,

la nivelul lunii Septembrie 2022

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

1. Îmbunătăţirea STAP Cătămărăsti si Bucecea - BT-CL-01

 

Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus in funcțiune

 

 Contractul de Lucrări a fost semnat in data de 2 septembrie  2014, de către Autoritatea Contractantă şi firma contractoare câştigătoare  - Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. Spania, în calitate de Prestator.

        In data de 01.03.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor, iar la începutul lunii martie, s-a încheiat Perioada de notificare a defectelor.

        La 24.04.2018, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală pentru Contractul de Lucrări:  Valoarea Contractului semnat a fost de  12.373.771,49  Lei,  fara TVA.

2. Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti- BT-CL-02

 

Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus in funcțiune

 

Contractul de Lucrări, semnat, în data de 09.11.2012, intre S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma de contractoare câştigătoare S.C. Coral Tulcea, în calitate de Prestator.

       In data de 25 februarie 2016 au fost recepționate lucrările de extindere şi modernizare a staţiei de tratare a apei de la Ștefănești, iar obiectivul de investiții a fost pus in funcțiune.

In data de 17.05.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală si a fost emis Certificatul de Recepţie Finală aferent.

     Valoarea Contractului, in urma optimizării proiectului de execuție, a fost  de 19,882,971.00 Lei.

3.Reabilitarea si Extinderea Staţiei de Epurare a apelor uzate Dorohoi - BT-CL-03 -

 

Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus in funcțiune

 

Contractul de Lucrări, a fost semnat în data de 04.11.2013, intre S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma Contractoare S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. – Lider Consorțiu, în calitate de Antreprenor.

       In data de 27.06.2016 au fost recepționate lucrările de extindere şi modernizare a staţiei de epurare a apelor uzate de la Dorohoi, iar obiectivul de investiții a fost pus in funcțiune.

      In data de 16.08.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală.

Valoarea contractului semnat a fost de  27.585.462,02 Lei.

4. Construcţia Staţiilor de epurare a apelor uzate Flamanzi si Vorona - BT-CL-04

Contract finalizat  

 Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 04.03.2013, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare ASOCIEREA OCIDE CONSTRUCCION - S.C. AQUATERM S.A. în calitate de Antreprenor.

  Pe 20.07.2017, a fost semnat Procesul Verbal de recepţie la Terminarea lucrărilor si a fost emisa Decizia de Aprobare a Recepției la Terminarea Lucrărilor.

In data de 11.08.2017 a fost emis, de către Antreprenor, Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Comisia pentru Recepţia Finală  si-a început activitatea in data de 12.07.2019.

În data de 06.11.2019  a fost semnat Procesul Verbal pentru Recepția Finala.

  Pentru Stația de Epurare Vorona testele se vor efectua după finalizarea rețelei de canalizare, acestea urmând a fi realizate de către si pe cheltuiala Beneficiarului, in conformitate atât cu prevederile Actului Adițional nr. 11, cat si cu precizările cuprinse in Procesul Verbal de Recepției Finala.

      Valoarea contractului, in urma optimizării proiectului de execuție, este de 29.539.334, 97 Lei.  

5. Extinderea reţelelor de apa si canalizare in canalizare in ZAA/aglomerarea Botoşani, BT-CL-05

 

Contract finalizat  

 

Contractul de Lucrări a fost semnat in data de 2 martie 2015, de către Autoritatea Contractantă şi firma contractoare câştigătoare - Trustul de Instalații Montaj si Construcții Cluj Napoca, în calitate de Prestator.

       In data de 22.03.2019 a avut loc intrunirea Comisiei de Receptie, in cadrul careia a fost semnat  Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.  Dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie l In data de 28.05.2020 a avut  loc prima întrunire a Comisiei desemnate în vederea semnării Procesului Verbal de Recepţie Finală. Pe 26.06.2020 a avut loc întrunirea Comisiei de Recepție, in urma căreia a fost emis Procesul Verbal de Recepţie Finală.

       În data de 14.07.2020 a fost publicat in jurnalele locale si postat pe Pagina de Web a Proiectului Major si a Nova Apaserv, un Comunicat de Presă intitulat: A fost finalizat Contractul de Lucrări pentru: „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani”a Terminarea Lucrarilor,  s-a intrat in Perioada de Notificare a Defectelor.

Valoarea contractului finalizat  a fost de 25.389.465,53 Ron fără TVA.

6.Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi - BT-CL-06

 

Contract finalizat 

 

Contractul a fost semnat in data de 08.06.2016, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani Autoritatea Contractanta si firma contractoare câștigătoare Ludwig Pfeiffer S.R.L Timișoara, in calitate de Antreprenor General.

In data de 20.07.2016, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor. 

      Pe 18 septembrie 2020, Antreprenorul a emis o Adresa oficiala prin care s-a anunțat ca execuția lucrărilor din cadrul Contractului  se încheie la 25.09.2020.

In ziua  de 04.11.2020 a avut loc prima întrunire a Comisiei de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

In data de 18.02.2021, a avut loc semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, intrandu-se astfel in Perioada de Notificare a Defectelor.

    In ziua de 6 iulie 2022, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finala nr.12408 pentru Contractul de Lucrări: „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi”.

    In data de 8 iulie 2022, Inginerul a emis Certificatul Final la inchiderea Contractului. Ca urmare a finalizarii Contractului de Lucrari, in data de 13.07.2022 a fost emis un Comunicat de Presa la Receptia Finala, publicat in jurnalele locale online si postat pe site-ul Proiectului Major si pe pagina de web a Nova Apaserv.

Valoarea contractului semnat este de 78.642.497,25 Lei.

Extinderea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi - BT-CL-07

 

Contract finalizat 

 

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 06.06.2014 între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi Compania de Construcții S.C. TEHNIC ASIST S.R.L, în calitate de Antreprenor General.

Ordinul de Începere a fost dat de către Consultantul de Supervizare S.C.ROMAIR CONSULTING S.R.L., cu data de 18.08.2014.

In ziua de 04.09.2020, a fost semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, cu aprobarea admiterii recepției de către Comisie, Contractul de Lucrări intrând in Perioada de Notificare a Defectelor.

   In data de 13.12.2021, a avut loc semnarea  Procesului Verbal la Recepția Finală.

    Valoarea Contractului semnat a fost de 58.162.586,16 Lei, la care se adaugă valoarea de Diverse și neprevăzute de 4.188.556,53 lei, conform Acordului contractual.

Valoarea de închidere a Proiectului, a fost stabilita la 46.431.712,63 de lei mii lei, conducând la o valoare a economiilor pe Proiect de peste 11.600 mii lei, incluzând și valoarea rămasă din Diverse si Neprevazute, utilizată pentru finanțarea contractului Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona - Continuare de lucrări   - BT-CL-08 C.

 8 Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL-08

 

Contract de Lucrări  reziliat cu  ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A.

 

Contract reziliat

 

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 19 octombrie 2015, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A.

Ordinul de începere a fost emis cu data de 27.11.2015.

Durata de execuție inițiala a fost de 18 de luni, iar prin semnarea Actului Adițional Nr. 1/26.05.2017,  durata Contractului de Lucrări aceasta fusese prelungită  până la 27.09.2018.

             In data de 28.03.2018 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani a transmis, către S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A., Notificarea privind rezilierea Contractului de Lucrări. Proiectul a fost  integral fazat pe POIM.

Inginerul a emis Certificatul de Plata la Reziliere, in baza caruia a fost efectuata plata corespunzatoare Situatiei de Lucrari dupa Reziliere.

Valoarea Contractului semnat  a fost de 48.011.666,78 Lei, fara TVA.

Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona – Continuare lucrari  - BT-CL-08 c.

 

Contract in derulare

 

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 12 octombrie 2020, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi Compania de Construcții OCSA Construcții si Infrastructura SRL, in calitate de Antreprenor General.

In urma emiterii Ordinului Administrativ nr.1 de începere / 16.12.2020 si conform prevederilor acestuia, lucrările contractului au demarat in data de 08.01.2021. 

Ședința de Începere, organizata cu participarea reprezentanților OCSA Construcții si Infrastructura SRL si ai Inginerului, a avut loc in data de 14.01.2021.

Valoarea Contractului semnat este de 65.239.094,86 lei, fără TVA.

În urma semnarii Actului Aditional nr. 3, durata Contractului de Lucrări a fost prelungita pana la data de 02.03.2023.

 10 Construirea conductei de aducţiune de la STAP Ștefănești la Săveni si devierea conductelor de aducţiune in  zona alunecărilor de teren Leorda - BT-CL-09

 

Contract finalizat

 

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 12.01.2015, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi S.C. Victor Construct S.R.L Botoșani, în calitate de Antreprenor.

In data de 23.07.2017, s-a întrunit Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor iar in data de 26.10.2017 a fost semnat  Procesul Verbal de Recepție  aferent. In data de 25.10.2018, a fost demarata procedura pentru Recepția Finala a obiectivului de investiții.

Ulterior semnării Procesului Verbal la Recepția Finala, in data de 27.11.2018, a fost emis  un Comunicat de Presa, cu ocazia Recepției Finale a obiectivului de investiții.

Valoarea Contractului semnat este de 34.914.526,77 Lei (fara TVA).