„După aderarea României la Uniunea Europeană au crescut oportunităţile de finanţare ale proiectelor de investiţii pentru îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice de apă şi protecţia şi reabilitarea surselor de apă din România, conform cerinţelor europene. Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular Phare şi ISPA.
        Scopul proiectului „Extinderea şi modernizarera sistemului de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” este acela de imbunătățire substanțială a infrastructurii de apă și apă uzată  în judeţul Botoşani (cu impact asupra mediului și asupra condițiilor de sănătate a populației) și furnizarea unor servicii de calitate, prin imbunătățirea sistemului de operare și creșterea nivelului serviciilor oferite de SC NOVA APA SERV BOTOŞANI.
          Proiectul, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, este derulat pe o perioadă de 46 de  luni, având o valoare totală eligibilă de 126.769.364  lei, din care 80.826.493 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune. ”

 

Uniunea Europeana

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro