Oportunitati viabile

 

CU IMPACT ASUPRA

COMUNITATII!

 

 Contracte de Lucrari

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

 

Îmbunătăţirea STAP Cătămărăsti si Bucecea - BT-CL-01 Contract finalizat; Obiectiv de investiții pus in funcțiune 

 

 Contractul de Lucrări a fost semnat in data de 2 septembrie  2014, de către Autoritatea Contractantă şi firma contractoare câştigătoare  - Tecnicas de Desalinizacion de Aguas S.A. Spania, în calitate de Prestator.

        In data de 01.03.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor, iar la începutul lunii martie, s-a încheiat Perioada de notificare a defectelor.

        La 24.04.2018, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală pentru Contractul de Lucrări:  Valoarea Contract.ului semnat a fost de  12.373.771,49  Lei,  fara TVA

Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti- BT-CL-02 - Contract finalizat :

 

Obiectiv de investitii pus in funcțiune

Contractul de Lucrări, semnat, în data de 09.11.2012, intre S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma de contractoare câştigătoare S.C. Coral Tulcea, în calitate de Prestator.

       In data de 25 februarie 2016 au fost recepționate lucrările de extindere şi modernizare a staţiei de tratare a apei de la Ștefănești, iar obiectivul de investiții a fost pus in funcțiune.

In data de 17.05.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală si a fost emis Certificatul de Recepţie Finală aferent.

     Valoarea Contractului, in urma optimizării proiectului de execuție, a fost  de 19,882,971.00 Lei.

Reabilitarea si Extinderea Staţiei de Epurare a apelor uzate Dorohoi - BT-CL-03 - Contract finalizat;

Obiectiv de investiții pus in funcțiune

Contractul de Lucrări, a fost semnat în data de 04.11.2013, intre S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma Contractoare S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. – Lider Consorțiu, în calitate de Antreprenor.

       In data de 27.06.2016 au fost recepționate lucrările de extindere şi modernizare a staţiei de epurare a apelor uzate de la Dorohoi, iar obiectivul de investiții a fost pus in funcțiune.

      In data de 16.08.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală.

Valoarea contractului semnat a fost de  27.585.462,02 Lei.

Construcţia Staţiilor de epurare a apelor uzate Flamanzi si Vorona - BT-CL-04 -

 Procedura de Receptie Finala demarata  

 Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 04.03.2013, între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare ASOCIEREA OCIDE CONSTRUCCION - S.C. AQUATERM S.A. în calitate de Antreprenor.

  Pe 20.07.2017, a fost semnat Procesul Verbal de recepţie la Terminarea lucrărilor si a fost emisa Decizia de Aprobare a Recepției la Terminarea Lucrărilor.

In data de 11.08.2017 a fost emis, de către Antreprenor, Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

     Valoarea contractului, in urma optimizării proiectului de execuție, este de 29.539.334, 97 Lei.  

Prin semnarea Actului Adițional nr.11, Perioada de Notificare a Defectelor a fost prelungita pana la data de 19.07.2019                                                           

Extinderea reţelelor de apa si canalizare in canalizare in ZAA/aglomerarea Botoşani, BT-CL-05

 

Contract terminat  – aflat in Perioada de Notificare a Defectelor

 

Contractul de Lucrări a fost semnat in data de 2 martie 2015, de către Autoritatea Contractantă şi firma contractoare câştigătoare - Trustul de Instalații Montaj si Construcții Cluj Napoca, în calitate de Prestator.

       In data de 22.03.2019 a avut loc intrunirea Comisiei de Receptie, in cadrul careia a fost semnat  Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.  Dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,  s-a intrat in Perioada de Notificare a Defectelor.

Valoarea contractului, in conformitate cu Actul Aditional nr. 10/28.05.2019, este de 25.389.485,53 Ron fără TVA.

Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi - BT-CL-06

Contract de Lucrări aflat in derulare

Contractul a fost semnat in data de 08.06.2016, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani Autoritatea Contractanta si firma contractoare câștigătoare Ludwig Pfeiffer S.R.L Timișoara, in calitate de Antreprenor General.

In data de 20.07.2016, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor.   

Prin semnarea Actului Adițional Nr. 4, durata de execuție a Contractului a fost prelungita pana la  – 30.01.2020.

Extinderea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi - BT-CL-07

 

Contract de Lucrări aflat in derulare

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 06.06.2014 între S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi Compania de Construcții S.C. TEHNIC ASIST S.R.L, în calitate de Antreprenor General.

Valoarea Contractului semnat este de 58.162.586,16 Lei, la care se adaugă valoarea de diverse și neprevăzute de 4.188.556,53 lei, conform Acordului contractual.

Durata contractului a fost prelungita prin Actul Adițional nr. 14/31.12.2018, pana la 01.10.2019.

Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL-08

Contract de Lucrări  reziliat cu  ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A.

Contractul de Lucrări a fost semnat în data de 19 octombrie 2015, intre SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi ASOCIEREA: S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A.

Ordinul de începere a fost emis cu data de 27.11.2015.

Durata de execuție inițiala a fost de 18 de luni, iar prin semnarea Actului Adițional Nr. 1/26.05.2017,  durata Contractului de Lucrări aceasta fusese prelungită  până la 27.09.2018.

             In data de 28.03.2018 S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani a transmis, către S.C. Aquaterm S.R.L. & S.C. Niliten Infraestructuras S.R.L.& S.C. Transporturi Auto S.A., Notificarea privind rezilierea Contractului de Lucrări.

Proiectul a fost  integral fazat pe POIM.

Valoarea Contractului semnat  a fost de 48.011.666,78 Lei, fara TVA.

 

Continuarea Contractului de Lucrări: Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL-08

Procesul de Evaluare a Ofertelor in derulare

Noul Caiet de Sarcini pentru Contractul de Lucrări: Extinderea rețelelor de canalizare in aglomerarea Vorona - BT-CL- 08, a fost postat pe SEAP, in data 28.05.2019.

Deschiderea Ofertelor a avut loc la data de 15.07.2019 si este in derulare Procesul de Evaluare a Ofertelor.