Despre proiect

Date generale

„.Proiectul „Extinderea şi modernizarera sistemului de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” urmăreşte dezvoltarea şi reabilitarea la nivel regional a  infrastructurii de apă şi canalizare, în zona de operare a S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOŞANI, în scopul respectării la nivel regional a angajamentelor luate de România prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu.
Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” - Axa Prioritară 1- “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”  - sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.
În cadrul acestui proiect, lucrările de investiţii care se vor realiza în domeniul apei potabile vor conduce la îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate privind apa potabilă si la creşterea nivelului de acoperire a serviciilor de ape uzate, în zona de implementare a proiectului: Municipiul Botoşani, Municipiul Dorohoi; Oraşele Flămânzi, Bucecea, Ştefăneşti şi Săveni; Comunele Mihai Eminescu, Broscăuţi, Frumuşica, Vorona, Tudora, Leorda, Mihălăşeni, Hănesti, Vlăşineşti.”

Obiectivele proiectului

“Prin implementarea Proiectului „Extinderea şi modernizarera sistemului de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” se vor realiza următoarele investiţii:
1.      Construirea unei conducte de aducţiune de la sursa de apă PRUT;
2.      Extinderea si reabilitarea unei staţii de tratare a apei;
3.      Linia nămolului din staţiile de tratare existente;
4.      Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă;
5.      Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi de epurare a apelor uzate.
6.      Construirea a doua noi statii de epurare a apelor uzate 

Beneficiarul proiectului

“Beneficiarul proiectului este S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOSANI operatorul regional pentru judetul Botoşani,  care a obţinut prin POS Mediu sprijin financiar european pentru implementarea proiectului.
La nivelul Beneficiarului s-a creat o Unitate de Implementare a Proiectului care asigură derularea acestei investiții.”

Beneficiile proiectului

“Beneficiile ce se vor obține prin implementarea proiectului constau în asigurarea accesului unei părți însemnate a populaţiei la servicii de apă și canalizare, îmbunătățirea stării de sănătate și reducerea poluării mediului, prin creșterea calității factorilor de mediu: îmbunătățirea calității aerului, protecția surselor de apă, a florei și faunei.”

Stadiul proiectului

Pentru realizarea Proiectului se vor implementa 9 contracte de lucrari, după cum urmează:
Contract 1:      Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea
Contract 2:      Extinderea si reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti
Contract 3:      Reabilitarea şi  extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi
Contract 4:      Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona
Contract 5:      Extinderea reţelelor de apă şi  canalizare în  ZAA/aglomerarea Botoşani
Contract 6:      Extinderea şi reabilitarea  reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Dorohoi
Contract 7:      Extinderea reţelelor de apă şi  canalizare în  ZAA/aglomerarea Flămânzi
Contract 8:      Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea  Vorona
Contract 9:      Construirea conductei de aducţiune de la Staţia de tratare a apei potabile Stefăneşti,  la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în  zona alunecărilor de teren Leorda.